Veiktas ūdens kvalitātes analīzes Cieceres un Rudbāržu avotā

Veiktas ūdens kvalitātes analīzes Cieceres un Rudbāržu avotā Pēc Skrundas novada pašvaldības iniciatīvas ir veiktas ūdens analīzes Cieceres un Rudbāržu avotos. Analīžu rezultāti pilnībā atbilst dzeramā ūdens kvalitātes prasībām, kādus nosaka normatīvie akti. TESTĒŠANAS PĀRSKATS Informāciju sagatavoja: SIA "Skrundas komunālā saimniecība"