Skrundas novada iedzīvotāji ar aizsardzības ministru diskutē par poligona nākotni

Skrundas novada iedzīvotāji ar aizsardzības ministru diskutē par poligona nākotni

27. augustā reģionālajā vizītē Skrundā ieradās aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis. Tikšanās mērķis bija ar Skrundas novada iedzīvotājiem un pašvaldības pārstāvjiem pārrunāt poligona “Mežaine” turpmākos attīstības plānus. 

Uz tikšanos bija ieradušies turpat 50 cilvēki – gan zemju īpašnieki, mednieku kolektīvu pārstāvji, gan iedzīvotāji, kuri vienkārši vēlējās uzzināt, kas poligonu un Skrundas apkārtni sagaida nākotnē.

Zemessardzes ceturtās brigādes komandieris Andris Rieksts iepazīstināja klātesošos ar poligona teritorijas karti, zemju robežām, skaidrojot nepieciešamību paplašināt teritoriju un izveidot atklātā tipa šautuvi. A. Rieksts uzsver, ka šeit netiks rīkoti nekādi gaisa treniņi, poligons paredzēts zemessargu un sabiedroto spēku treniņiem.

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis uzrunājot iedzīvotājus, uzteic zemessargus, viņu darbu un patriotismu, un atzīmē, ka, ja vēlamies, lai mūsu bruņotie spēki būtu ticami un spēcīgi, tad ir nepieciešams poligons treniņiem.

Ministrs atzīmē, ka Ādažu poligons ir ļoti pozitīvs piemērs, kur ar zemju īpašniekiem panāktas vienošanās. Poligonu uzteicis pat Igaunijas ministrs, minot, ka tas ir labākais Baltijā.

Runājot par poligonu “Mežaine”, R. Bergmanis atzīst, ka pat visā Eiropā nav poligona, kur karavīriem būtu iespēja trenēties pilsētvidē. To ir novērtējuši arī sabiedrotie spēki un ikviens, kas piedalījās vasarā notikušajās mācībās “Saber Strike”. Tāpēc ir svarīgi, lai iespēja trenēties šādā vietā būtu gan mūsu zemessargiem, gan sabiedrotajiem spēkiem.

Sarunā ministrs atzīst, ka daudzas pašvaldības ir gatavas darīt ļoti daudz, lai viņu teritorijā ienāktu un uzturētos bruņotās vienības, jo tas nozīmē ienākumus un dzīvotspēju, minot Ādažu, Valmieras un Stopiņu pašvaldības kā pozitīvus piemērus.

R. Bergmanis atklāj, ka nākotnē gribētu šeit redzēt arī kadetu skolu, kas nozīmē, ka arī šiem jauniešiem vajadzēs, kur trenēties. Tas šai vietai piesaistītu jauniešus, skolotājus, tiktu radītas darba vietas.

Aizsardzības ministrs norāda, ka poligona iespējamais teritorijas lielums varētu būt ap 1500 ha, no kuriem daļa pieder Latvijas Valsts mežiem, pašvaldībai un privātpersonām.

Visplašākās diskusijas bija par jautājumu, kas skar zemju atsavināšanu. Kā minēja aizsardzības ministrs un ministrijas pārstāve Sanita Vaivode, Latvijas Valsts meži ir gatavi nodot Aizsardzības ministrijai savas teritorijas, savukārt ar privāto zemju īpašniekiem tiks runāts, zemes tiks novērtētas. S. Vaivode informē, ka sākotnēji tiek pieņemts konceptuālais lēmums par atsavināšanu, tad tiek runāts ar īpašniekiem, atsavināšanas process ir balstīts uz sadarbību. Līdz šim vēl nav nācies izmantot piespiedu atsavināšanu. Atlīdzība tiek noteikta ar sertificēta vērtētāja palīdzību, kur tiek iekļauti arī īpašnieku zaudējumi, kurus iespējams iesniegt pašiem vai to novērtē sertificēts vērtētājs.

Ministrijas pārstāve atzīmē, ka nākamais solis būs dokumenta iesniegšana valdībā, pēc tam ar nekustamā īpašuma īpašniekiem sazinās Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, uzsākot dialogu.

Iedzīvotājus interesēja arī īpašuma maiņas iespēja, uz ko S. Vaivode atbildēja, ka ir iespējama maiņa pret valstij piederošu īpašumu, taču netiek izskatītas nomas iespējas.

Lēmums par procesa uzsākšanu netiek pieņemts vienā mirklī. Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis skaidro, ka tas ir ilgstošs process un tās ir sarunas, izvērtējums, kopīgs, politisks lēmums. Pārrunājot situāciju ar mednieku kolektīvu pārstāvjiem, ministrs uzsver, ka ar katru kolektīvu Aizsardzības ministrija pārslēgs līgumu.

Noslēgumā Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece uzsver, ka šī ir pirmā saruna, diskusija ar iedzīvotājiem par poligona nākotnes plāniem. Viņa aicina padomāt par to, ka šeit ir nepieciešamas darba vietas, tā ir iespēja vietējiem uzņēmējiem strādāt, kā piemēru minot karavīru ēdināšanu "Saber Strike" mācību laikā. Kā atzīmē domes priekšsēdētāja, poligons 20 gadus stāvēja tukšs, nevienam nevajadzīgs. Pašvaldība veda sarunas ar zemessardzi un Aizsardzības ministriju par šo teritoriju, par tās turpmāko pastāvēšanu. 

Poligona karti var apskatīt ŠEIT.

Aizsardzības ministrijas prezentācija apskatāma ŠEIT.

Teksts un foto: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste