Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 10. līdz 16. augustam

10. augusts, pirmdiena
 • 15.30 Skrundas jauniešu centrā brīvprātīgo jauniešu darba grupas sanāksme (plānosim bērnu dienu norisi).
    11. augusts, otrdiena
 • 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
 • 11.00 Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece piedalīsies Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotā seminārā pašvaldību vadītājiem “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas” (Rīgā).
12. augusts, trešdiena
 • No plkst. 9.00 Skrundas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja apmeklēs Skrundas novada skolas, lai vērtētu skolu gatavību mācību gadam.
 • 9.00 Nīkrāces Veselības punktā pieņems dr. Āboliņš (šoreiz izbraukuma aptiekas nebūs!).
 • 10.00 pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, rakstiska nomas tiesību izsole. Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 11. augusta plkst. 16.00. IZSOLES NOLIKUMS UN PIELIKUMI
13. augusts, ceturtdiena
 • No plkst. 14.00 Skrundas jauniešu centra pagalmā, Amatnieku ielā 1, bērnu rotaļu pēcpusdiena “Pie klauna Pankūciņa” kopā ar Skrundas brīvprātīgajiem jauniešiem. Radošās darbnīcas, sejiņu apgleznošana, spēles un rotaļas, smiekli un dejas.
14. augusts, piektdiena
 • No plkst. 9.00 alternatīvās aprūpes dienas centrā apmeklētājus pieņems podoloģe Anita Meiere. Pieteikšanās pa tālruni 63321311.
15. augusts, sestdiena
 • 10.00 Skrundas vidusskolas sporta bāzē Skrundas novada 6. atklātās vasaras sporta spēles, bet plkst. 22.00 Skrundas estrādē – balle ar DJ. Ieejas maksa: Skrundas novada 6. atklāto vasaras sporta spēļu dalībniekiem 1,00 EUR, pārējiem 2,00 EUR. LASĪT VAIRĀK
 • Raņķu pagastā notiks kapusvētki. Aizsaulē aizgājušo tuvinieki gaidīti uz piemiņas brīdi:
  • plkst. 12.00 Irbes kapsētā;
  • plkst. 13.00 Priednieku kapsētā;
  • plkst. 14.00 Mazgaraušu kapsētā.
Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists E-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv Tālrunis: 25708808