Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Skrundas novadā septembrī

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Skrundas novadā septembrī

Skrundas novada pašvaldība līdz šā gada 31. decembrim realizē Eiropas savienības fonda projektu “Veselības veicināšanas pasākumi Skrundas novadā 1. kārta” Nr.9.2.4.2/16/I/039.

Nodarbību cikls - Veselīga uztura apmācības “Dzīves skoliņa”

Dat.

Mērķauditorija

Vieta

Laiks

11.09.

Māmiņas ar jaunākā vecuma bērniem

Lielā iela 1a, Skrunda, (Jauniešu centrs)

No 10:00-12:00

 (2 nodarbības)

18.09.

Māmiņas ar jaunākā vecuma bērniem

Lielā iela 1a, Skrunda, (Jauniešu centrs)

No 10:00-12:00

 (2 nodarbības)

25.09.

Māmiņas ar jaunākā vecuma bērniem

Lielā iela 1a, Skrunda, (Jauniešu centrs)

No 10:00-12:00

 (2 nodarbības)

Info: 29427990

Nodarbību cikls: Neonatālā veselības veicināšana - Māmiņu skola

Dat.

Mērķauditorija

Vieta

Laiks

25.09.

Māmiņas ar jaunākā vecuma bērniem

Lielā iela 1a, Skrunda, (Jauniešu centrs)

No 12:00-16:00

 (6 nodarbības)

Info: 29776402

Atkarību atpazīšanas lekcijas

Dat.

Mērķauditorija

Vieta

Laiks

05.09.

Visi iedzīvotāji

Kalēju iela 4, Skrunda

No 10:00-12:00

12.09.

Visi iedzīvotāji

Kalēju iela 4, Skrunda

No 10:00-12:00

19.09.

Visi iedzīvotāji

Kalēju iela 4, Skrunda

No 10:00-12:00

26.09.

Visi iedzīvotāji

Kalēju iela 4, Skrunda

No 10:00-12:00

Info: 63331295

Nodarbības – Specializētās darbnīcas personām ar funkcionāliem traucējumiem

Dat.

Mērķauditorija

Vieta

Laiks

02.09.

Personas ar funkcionāliem traucējumiem

Kalēju iela 4, Skrunda

No 13:00-15:00

04.09.

Personas ar funkcionāliem traucējumiem

Kalēju iela 4, Skrunda

No 13:00-15:00

06.09.

Personas ar funkcionāliem traucējumiem

Kalēju iela 4, Skrunda

No 13:00-15:00

09.09.

Personas ar funkcionāliem traucējumiem

Kalēju iela 4, Skrunda

No 13:00-15:00

11.09.

Personas ar funkcionāliem traucējumiem

Kalēju iela 4, Skrunda

No 13:00-15:00

13.09.

Personas ar funkcionāliem traucējumiem

Kalēju iela 4, Skrunda

No 13:00-15:00

16.09.

Personas ar funkcionāliem traucējumiem

Kalēju iela 4, Skrunda

No 13:00-15:00

18.09.

Personas ar funkcionāliem traucējumiem

Kalēju iela 4, Skrunda

No 13:00-15:00

20.09.

Personas ar funkcionāliem traucējumiem

Kalēju iela 4, Skrunda

No 13:00-15:00

23.09.

Personas ar funkcionāliem traucējumiem

Kalēju iela 4, Skrunda

No 13:00-15:00

25.09.

Personas ar funkcionāliem traucējumiem

Kalēju iela 4, Skrunda

No 13:00-15:00

27.09.

Personas ar funkcionāliem traucējumiem

Kalēju iela 4, Skrunda

No 13:00-15:00

30.09.

Personas ar funkcionāliem traucējumiem

Kalēju iela 4, Skrunda

No 13:00-15:00

Info: 63331295. Nodarbību laiki var mainīties.

Kas ir funkcionālie traucējumi?

Tie ir jebkāda veida traucējumi, kas personai apgrūtina spēju rūpēties par sevi vai veikt ierastā ikdienas darbības. Tā, piemēram, redzes vai kustību traucējumi, augšanas, uzvedības, valodas attīstības vai fiziskās un garīgās attīstības traucējumi ir dažādi funkcionālie traucējumi.